24 August 2008

got it still

inte ute på år och dar.
med stor podus går man fram i vipkön och fixar in förfestgästerna.
lite stolt.

23 August 2008

lunarstorm

Om man läser mina dagboksinlägg från 2001 på lunarstorm.se så kan man tro att jag hade rökt på varje gång jag skrev dagbok.
Kanske hade jag det också.

21 August 2008

vadå

varför heter det "fattig som en kyrkråtta"?

18 August 2008

yep

alla är idioter.